Wyłączniki wysokiego napięcia od 72,5 do 800 kV. Rozwój, budowa i właściwości eksploatacyjne. Poradnik.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 586
  • Producent: Grupa MEDIUM
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 39,90 zł 32,00 zł / szt.

Wyłączniki wysokiego napięcia od 72,5 do 800 kV.
Rozwój, budowa i właściwości eksploatacyjne.
Poradnik

wydawca: Grupa MEDIUM
autor: Paweł Budziński
rok wydania: 2013
stron: 104
format: B5
ISBN: 978-83-64094-15-06
okładka: miękka


W książce opisano jedynie wyłączniki wysokiego napięcia, tj. o napięciu znamionowym od 72,5 kV wzwyż.
Przedstawiono kolejne etapy rozwoju techniki wyłącznikowej od jej początków do współczesności, wskazując na czynniki, które go określały. Autor zrezygnował z powtarzania teorii łuku łączeniowego i analizy procesów łączeniowych w sieciach elektroenergetycznych, uznając, że dostępna w tym zakresie literatura jest wystarczająca. Tematyka współczesnych wyłączników średniego napięcia, tj. powyżej 1 kV do 52 kV włącznie, nie została poruszona, ponieważ ma ona swoją specyfikę i w znacznie większym stopniu związana jest z budową kompletnych rozdzielnic SN. Jedynie w części historycznej wspomniane są wyłączniki o napięciach poniżej 72,5 kV, co wynika z tego, jak w różnych okresach definiowano granicę wysokiego napięcia.

Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom eksploatacji wyłączników z SF6, ponieważ tego typu aparaty stanowią dziś podstawowe wyposażenie stacji wysokich i najwyższych napięć. Przy tym intencją autora było wyjaśnienie w możliwie najprostszy sposób tych zjawisk zachodzących w gazie, które są najważniejsze z punktu widzenia eksploatacji wyłącznika.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla ludzi zajmujących się eksploatacją i serwisem aparatury wysokiego napięcia oraz projektowaniem stacji elektroenergetycznych. Stanowi także literaturę uzupełniającą dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych uczelni technicznych, a także uczniów średnich szkół technicznych.


Spis treści
Od autora 7

1. Wyłączniki 9
1.1 Wprowadzenie . 9
1.2 Wyłączniki pełnoolejowe . 10
1.3 Wyłączniki małoolejowe 16
1.4 Wyłączniki pneumatyczne powietrzne 20
1.5 Wyłączniki gazowe z sześciofluorkiem siarki . 27
1.6 Wyłączniki rozprężeniowe (ekspansyjne) . 31
1.7 Wyłączniki próżniowe wysokiego napięcia . 40
1.8 Wyłączniki gazowe z dwutlenkiem węgla . 43

2. Specyficzne własności wyłączników z SF6 45
2.1 Uwagi ogólne . 45
2.2 Wybrane własności sześciofluorku siarki . 45
2.3 Gotowość do pracy wyłącznika gazowego z SF6 48
2.4 Szczelność wyłącznika gazowego z SF6 . 48
2.5 Wpływ ujemnych temperatur na pracę wyłącznika z SF6 51
2.5.1 Ciśnienie znamionowe i napełnianie wyłącznika gazem . 52
2.5.2 Czujnik gęstości gazu i minimalna temperatura pracy wyłącznika . 53
2.5.3 Metody obniżania minimalnej temperatury pracy wyłącznika . 54
2.6 Produkty rozpadu gazu SF6 w wyłącznikach . 57

3. Rodzaje wyłączników wysokiego napięcia 61
3.1 Wyłączniki sieciowe typu live-tank 61
3.2 Wyłączniki sieciowe typu dead-tank . 63
3.3 Wyłączniki izolacyjne . 65
3.4 Wyłączniki dla rozdzielnic okapturzonych i wnętrzowe . 68
3.5 Wyłącznik do łączenia baterii kondensatorów szeregowych wysokiego napięcia 70
3.6 Wyłączniki dla stacji prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) 74
3.6.1 BPS (By-pass switch) 75
3.6.2 MRTB (Metallic Return Transfer Breaker) 76
3.6.3 GRTS, NBS, NCB oraz NBGS . 77
3.6.4 Hybrydowy wyłącznik liniowy 78

4. Wyłączniki przeznaczone do łączeń synchronizowanych 81

5. Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych 87
5.1 Wyłączniki stacjonarne live-tank 88
5.2 Wyłączniki wysuwne live-tank . 90
5.3 Wyłączniki obrotowe live-tank . 92
5.4 Wyłączniki stacjonarne dead-tank . 93
5.5 Rozdzielnice okapturzone (GIS) jako pola kompaktowe 95
5.6 Wyłączniki izolacyjne . 96

Zakończenie . 97
Literatura . 99