Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. tom I

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 187
  • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
  • szt.
  • 42,00 zł / szt.

 

Bezpieczny dom. Instalacje elektryczne. tom I

wydawca: Polcen Sp.z o.o.
autor: Janusz Strzyżewski
rok wydania: 2011
ilość stron: 342
format: B5
ISBN:978-83-89234-96-4

Autor, posługując się 63 tabelami i 143 rysunkami, omawia planowanie budowy domu jednorodzinnego z bezpiecznymi instalacjami elektrycznymi oraz jego zakup na rynku pierwotnym (od dewelopera) i wtórnym. Zwraca uwagę m.in. na błędy i niedociągnięcia w eksploatacji instalacji elektrycznych popełniane przez właściciela lub użytkowników budynku jednorodzinnego oraz wskazuje na odpowiedzialność prawną, jaka na nich ciąży.
Omawia szczegółowe informacje techniczno-prawne dotyczące takich zagadnień, jak:
– warunki bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych,
– specyfika instalacji elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym,
– zużycie energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym,
– dokumentacja projektowa i powykonawcza,
– opis oświetlenia wnętrza domu i ogrodu,
– zastosowanie specjalistycznego ogrzewania elektrycznego,
– badanie, kontrola i odbiór instalacji,
– zasady odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych,
– wytyczne oraz normy z serii PN-IEC, normy zharmonizowane z dyrektywami unijnymi (PN-HD 60364).

Spis treści:

1. Wstęp
2. Specyfika instalacji elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym
3. Odpowiedzialnośc prawna własciciela lub użytkownika budynku jednorodzinnego
4. Warunki bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych
5. Dostawa energii elektrycznej
6. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym
7. Odbiorniki energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym
8. Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia
9. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
10. Ochrona odgromowa
11. Oświetlenie wnętrza domu
12. Ogrzewanie elektryczne
13. Zastosowania specjalne ogrzewania elektrycznego
14. Oświetlenie oraz instalacje elektryczne w ogrodzie
15. Remont i rozbudowa instalacji elektrycznych
16. sprawdzenie i odbiory instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych
17. Zasady użytkowania instalacji elektrycznych
18. Zasady odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych.

Załącznik nr 1 - Wzór książki obiektu budowlanego
Załącznik nr 2 - Wzór paszportuinstalacji piorunochronnej
Załącznik nr 3 - Zestawienie norm z dziedziny elektryki ...

Akty prawne- fragmenty
- Prawo budowlane,
- Prawo energetyczne;
- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
- Rozporządzenie w sprawie szcegółowego zakresu projektu budowlanego, 
- Rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę;
- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.