warunki techniczne WTWiORB

ITB WTWiORB nr B13/2016 Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej.
52,50 zł
ITB WTWiORB nr B12/2013 Podłogi sportowe w obiektach krytych.

ITB WTWiORB nr B12/2013 Podłogi sportowe w obiektach krytych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

26,50 zł
ITB WTWiORB C6/2016 Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych".
22,00 zł
WTWiORB nr A6/2018 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

WTWiORB nr A6/2018 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

32,00 zł
ITB WTWiORB nr E2/2017 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

ITB WTWiORB nr E2/2017 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

52,50 zł
ITB WTWiORB C4/2016 Izolacje wodochronne tarasów.

ITB WTWiORB C4/2016 Izolacje wodochronne tarasów.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

31,50 zł
ITB WTWiORB nr A7/2017 Lekkie ściany działowe.

ITB WTWiORB nr A7/2017 Lekkie ściany działowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

26,00 zł
ITB WTWiORB nr B4/2019 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
26,00 zł