warunki techniczne WTWiORB

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 2  Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła.
40,01 zł
WTWIORB B3/2018 ITB Posadzki mineralne i żywiczne.

WTWIORB B3/2018 ITB Posadzki mineralne i żywiczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

31,50 zł
ITB WTWIORB nr B5/2019 Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych.
26,00 zł
ITB WTWiORB nr B4/2019 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
26,00 zł
ITB WTWiORB nr A7/2017 Lekkie ściany działowe.

ITB WTWiORB nr A7/2017 Lekkie ściany działowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

26,00 zł