Organizacja robót rozbiórkowych. Podręcznik do nauki zawodu. T. Maj. WSiP

  • szt.
  • 28,00 zł / szt.

Technik budownictwa. Reforma 2012.

Organizacja robót rozbiórkowych.  Podręcznik do nauki zawodu.

wydawca: WSiP Sp.z o.o.
autor: Tadeusz Maj
rok wydania: 2013
ilość stron: 72
format: B5
ISBN: 978-83-02-13631-3

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
W książce omówiono przygotowanie i wykonywanie robót rozbiórkowych oraz roboty wyburzeniowe.
Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości,  a także ćwiczenia kształtujące umiejętności.


Spis treści

1. Przygotowanie robót rozbiórkowych
1.1 Roboty rozbiórkowe w przepisach prawa budowlanego
Pytania i polecenia
1.2 Planowanie przebiegu rozbiórki
Pytania i polecenia
1.3. Przygotowanie terenu rozbiórki
Pytania i polecenia
1.4 Dziennik rozbiórki
Pytania i polecenia

Zapamiętaj!
Sprawdzamy wiedzę i umiejętności
Literatura

2. Wykonywanie robót rozbiórkowych
2.1 Kolejność wykonywania rozbiórki
Pytania i polecenia
2.2 Bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
Pytania i polecenia

Zapamiętaj!
Sprawdzamy wiedzę i umiejętności
Literatura

3. Roboty wyburzeniowe
3.1 Wyburzanie środkami mechanicznymi
Pytania i polecenia
3.2 Wyburzanie środkami wybuchowymi
Pytania i polecenia
3.3 Bezpieczeństwo przy robotach wyburzeniowych
Pytania i polecenia

Zapamiętaj!
Sprawdzamy wiedzę i umiejętności.
Literatura