Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1556
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 119,00 zł / szt.

Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy.

"(...) Publikacja ta przedstawia kluczowe problemy publicznego prawa nieruchomości, z jakimi styka się rzeczoznawca w procesie wyceny nieruchomości. W sytuacjach, kiedy jakieś unormowanie jest problematyczne, autor przedstawia propozycje rozwiązań, których nie sposób zakwestionować. Poszczególne zagadnienia są nie tylko omówione wyczerpująco, ale również zobrazowane bogatym orzecznictwem sądowych z ostatnich kilku lat. Wybór orzeczeń dokonany przez autora jest jak najbardziej trafny, ponieważ wskazuje spośród tysięcy orzeczeń tylko te, które mają istotne znaczenie.
Zaletą opracowania jest również to, że autor skoncentrował się na problemach praktycznych związanych z określaniem wartości nieruchomości w ramach tzw. publicznego prawa nieruchomości, a nie na kwestiach oczywistych.

(...) Całość stanowi kompendium wiedzy, które może być adresowane nie tylko do rzeczoznawców majątkowych, ale również sędziów, urzędników, czy profesjonalnych pełnomocników stron w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Autor przedstawia wszystkie praktyczne problemy, jakie wywołuje stosowanie omawianych instytucji."
                                                        Dr Mirosław Gdesz - sędzia WSA w Warszawie 

Spis treści

Rozdział I.
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji roszczeń odszkodowawczych właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 36 ust. 1, 2 i 3 u.p.z.p.)

Rozdział II
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej jednorazowej w związku z wzrostem wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany (art. 36 ust. 4 u.p.z.p.)

Rozdział III
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wzrostem jej wartości w następstwie dokonanego podziału (art. 98a ust. 1 u.g.n.)

Rozdział IV
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wzrostem jej wartości w następstwie scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału (art. 107 ust. 1 u.g.n.)

Rozdział V
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wzrostem jej wartości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej (art. 145 ust. 1 u.g.n.)

Rozdział VI
Określanie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo nakładów koniecznych, dla potrzeb ich zaliczenia przy aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (art. 77 ust. 4 i 6 u.g.n.)

Rozdział VII
Określanie wartości nakładów poniesionych przez jednostkę organizacyjną na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, nakładów koniecznych oraz nakładów na wybudowanie budynków i innych urządzeń, dla potrzeb ich zaliczenia lub nieuwzględniania przy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (art. 87 ust. 4 i 6, art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 1 i 2. u.g.n.).

Rozdział VIII
Określanie wartości nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb ich uwzględnienia przy ustalaniu opłaty adiacenckiej (art. 148 ust. 4 u.g.n.)

Rozdział IX
Określanie wartości nakładów poniesionych na przebudowę lub rozbudowy budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego przez osoby nabywające lokal, dla potrzeb ich zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu (art. 218 ust. 1 u.g.n.)

Rozdział X
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb rozliczeń przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości (art. 140 ust. 1, 4 i 5, art. 142 ust. 1 u.g.n.)

wydawca:Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
autor: Zdzisław Małecki
rok wydania: 2016
ilość stron: 392
format: B5
ISBN: 978-83-62358-11-3.
okładka: miękka