Wysokoefektywne metody oczyszczania wody.

  • szt.
  • 59,00 zł 53,10 zł / szt.

rabat - 10%

Wysokoefektywne metody oczyszczania wody.

Stale rosnące wymagania jakościowe stawiane wodzie przeznaczonej do picia i na cele przemysłowe wymusza stosowanie coraz bardziej rozbudowanych układów technologicznych i poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych metod jej oczyszczania. Produkuje się nowe adsorbenty, złoża filtracyjne, masy katalityczne.

Publikacja zawiera omówienie następujących zagadnień:

  • charakterystykę wody i reagentów stosowanych do jej uzdatniania;
  • niekonwencjonalne metody wysokoefektywnego usuwania zanieczyszczeń, również o niewielkich granicznych stężeniach;
  • nowoczesne układy technologiczne i urządzenia dotychczas nieprezentowane w polskiej literaturze technicznej;
  • opisy techniczne i technologiczne oraz charakterystykę metod stosowanych w układach oczyszczania wody zarówno niekonwencjonalnych, jak i klasycznych;
  • fluorowanie wody, w tym podstawy teoretyczne tego procesu, konsekwencje jego niekontrolowanego zastosowania oraz opinie wybitnych specjalistów w zakresie znaczenia fluoru dla zdrowia człowieka.

Książka zawiera wiele rysunków i obliczeń projektowych urządzeń, a procesy technologiczne są opisywane reakcjami chemicznymi.

Publikacja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką oczyszczania wody, dla studentów uczelni technicznych, a także uniwersytetów, pracowników pracowni projektowych i wyższych uczelni.


Spis treści:

1. Zasoby wodne.
2. Akty prawne obowiązujące w Polsce, dotyczące jakości wody i gospodarki wodnej.
3. Charakterystyka jakościowa wód.
4. Podstawowe wskaźniki jakościowe i wybrane zanieczyszczenia wody.
5. Układy technologiczne oczyszczania wody.
6. Napowietrzanie i wymiana gazów.
7. Koagulacja.
8. Flotacja w procesie oczyszczania wody.
9. Wymiana jonowa - jonity.
10. Procesy membranowe.
11. Adsorpcja.
12. Metody elektrochemiczne i kataliza.
13. Usuwanie substancji organicznych.
14. Usuwanie związków nieorganicznych.
15. Fluorowanie wody i fluoroza.


wydawca: Wydawnictwo PWN
autor: Anna M.Anielak
rok wydania: 2015
ilość stron: 283
format: B5
ISBN: 978-83-01-18152-9.
okładka miękka