Zarządzanie nieruchomościami handlowymi.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 608
  • Producent: POLTEXT
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 59,90 zł / szt.

Zarządzanie nieruchomościami handlowymi.
Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Foryś

wydawca: Poltext
autor: I.Foryś
rok wydania: 2014
ilośc stron: 343
format: B5
ISBN: 978-83-7561-340-7

Fachowy poradnik dotyczący zarządzania m.in.centrami handlowymi. Znani praktycy zawarli w książce niezbędne informacje konieczne do efektywnego zarządzania obiektami handlowymi. Ponadto zwracają uwagę na współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, ich roli w przestrzeni miejskiej, a także kreowania nowych przestrzeni publicznych.

Autorzy podają przykłady ze świata oraz dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi zdobytymi w kraju i za granicą. Książka ma charakter praktyczny, a zarazem inspiruje i poszerza fachową wiedzę specjalistów zarządzających obiektami handlowymi. Istotną wartość książki stanowią wzory umów najmu i zarządzania obiektami handlowymi oraz przykłady dokumentów technicznych.

Autorzy książki omawiają współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, akcentując konieczność wprowadzania w nich zmian − modernizacji i rewitalizacji − w celu dostosowania do otoczenia rynkowego, nowych funkcji oraz coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb i oczekiwań klientów. W procesach tych ważną rolę pełnią zarządcy specjalizujący się w obsłudze nieruchomości handlowych.

Skuteczność zarządzania obiektem handlowym zależy od tego, jakie uprawnienia i możliwości daje zarządcy umowa najmu. Kształtuje ona relacje pomiędzy najemcami a wynajmującym, a równocześnie określa wartość nieruchomości. Autorzy zwracają szczególną uwagę na precyzyjne opracowanie zapisów umów w trakcie ich negocjacji. Omawiają także działania marketingowe, które wzmacniają pozycję rynkową nieruchomości handlowej, a tym samym podnoszą jej wartość.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z zarządzaniem operacyjnym, takim jak: przychody i koszty, restrukturyzacja najemców oraz cedowanie na podmioty zewnętrzne różnorodnych ryzyk poprzez ubezpieczenia. Za równie ważne uznano zarządzanie techniczne nieruchomością handlową, które wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników i majątku.

Spis treści:

Wstęp
rozdział 1:
Otoczenie społeczno-gospodarcze polskiego handlu.

rozdział 2:
Obiekt handlowy w przestrzeni miejskiej.

rozdział 3:
Pozycja rynkowa nieruchomości handlowej - kreowanie wartości poprzez najem.

rozdział 4:
Zarządzanie operacyjne nieruchomością handlową.

rozdział 5:
Zarządzanie techniczne obiektem handlowym.

aneks:
Wybrane wzory dokumentów związanych z zarządzaniem nieruchomościami handlowymi.
- Umowa współpracy w zakresie zarządzania nieruchomością.
- Umowa najmu.
- Szablon inwentaryzacyjny dokumentacji.
- Porozumienie dotyczące zasad rozliczania energii cieplnej na najemców.
- Rozliczenie energii cieplnej.
- Załącznik techniczny do umowy najmu.
- Kryteria oceny i klasyfikacji stamu technicznego elementów budynku.
- Matryca kosztów stałych.