Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii. Podręcznik dla techników i instalatorów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1235
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 78,00 zł / szt.

Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii. Podręcznik dla techników i instalatorów

 

"Publikacja zawiera zadania testowe wielokrotnego wyboru i zadania praktyczne opracowane przez Autora zgodnie z wymaganiami stawianymi przez podstawy programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Zadania przedstawione w podręczniku odpowiadają również zakresowi programowemu szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień dla instalatorów:

1) kotłów i pieców na biomasę, lub

2) systemów fotowoltaicznych, lub

3) słonecznych systemów grzewczych, lub

4) pomp ciepła, lub

5) płytkich systemów geotermalnych.

Wymagania w formie grup tematycznych i zagadnień dla szkolenia instalatorów, przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r.

Standaryzację testów przeprowadzili nauczyciele w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty kompetencyjne w tym zakresie, nadane im przez prof. dr hab. Bolesław Niemierko po odbyciu stosownych szkoleń.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku, w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole podręczników, w paragrafie 27 stwierdza się, że w szkole mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach albo wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

W opracowaniu tym Autor skoncentrowałm się na przedstawieniu w formie pytań, zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnej gospodarki energią elektryczną i cieplną.

Informacje zamieszczone w książce służą jedynie do celów edukacyjnych i nie mogą być podstawą do zastosowania w konkretnych instalacjach OZE.Wykorzystanie tych informacji do celów komercyjnych, wiąże się z uzyskaniem pisemnej zgody od autorów cytowanych w tekście.Wszelkie znaki i schematy, cytowane w tekście, są zastrzeżonymi znakami firmowymi ich właścicieli."

 

Spis treści w załączniku poniżej

 

autor: Ryszard Tytko
rok wydania: 2020
ilość stron: 372
format: B5
ISBN: 879-83-8111-165-2.
oprawa miękka