Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Metody i kryteria oceny

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 2130
  • Producent: Wacetob Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 63,00 zł / szt.

Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Metody i kryteria oceny

ze Wstępu:

"Nowe technologie, systemy i materiały zastosowane przy budowie budynków mieszkalnych wymagają nowego podejścia do oceny stanu technicznego obiektów. Kontrole stanu technicznego budynków określają stopień zużycia technicznego całego obiektu, jak i poszczególnych jego elementów, miejsca napraw, a także stopień pilności ich wykonania.
Dla prostego i czytelnego opisania wad i sposobu dalszego postępowania w sytuacji awaryjnej, niezbędny jest uniwersalny system oceny. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku podjęto próbę przedstawienia sposobów opisania zużycia nieruchomości w formie tabelarycznej.
Rozdziały dotyczące określania kryteriów oceny stanu technicznego budynków i budowli zawierają znane już Państwu tablice dotyczące technologii tradycyjnych, zawarte w opracowaniu z roku 2000 pt.: „Zużycie obiektów budowlanych, podstawowe nazewnictwo budowlane” autorstwa Wacława Baranowskiego, wydawnictwa Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB Sp. z o.o., uzupełnione o opisy wynikające z praktycznych doświadczeń eksperckich.

W pierwszym wydaniu "Zużycie technicznego obiektów budowlanych" zamieszczono nowe tablice dotyczące kryteriów oceny zużycia budynków i budowli o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej i mieszanej.

W wydaniu drugim zmodyfikowano opisy w tablicach z kryteriami oceny oraz dodatkowo nowe tablice zawierające kryteria oceny stanu technicznego budynków wykonanych w konstrukcji prefabrykowanej, w technologii typu system szczecin i WK-70.

Mamy nadzieję, że książka ta będzie przydatna w pracy zawodowej ekspertów budowlanych, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych."

Spis treści:
1. Trwałość obiektów budowlanych
2. Zużycie obiektów budowlanych
3. Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
3.1. Kontrole okresowe
3.2. Dodatkowe regulacje dotyczące kontroli okresowych budynków
3.3. Ocena doraźna i docelowa
4. Metody oceny stopnia zużycia obiektów budowlanych
4.1. Metoda wizualna (średniej ważonej)
4.2. Metody czasowe
5. Kryteria oceny stanu technicznego budynków i budowli
5.1. Kryteria oceny stanu technicznego budynków i budowli wykonanych w technologii tradycyjnej, murowanej
5.2. Kryteria oceny stanu technicznego budynków wykonanych w konstrukcji monolitycznej, żelbetowej
5.3. Kryteria oceny stanu technicznego budynków wykonanych w konstrukcji prefabrykowanej, w technologii typu system szczeciński i WK-70
Akty prawne
Literatura
wydawca: WACETOB Sp. z o.o.
Autor: Krzysztof Kupniewski
Wydanie: kwiecień 20220 r.
Format A5
Ilość stron: 79
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-7165-797-9