Błyskawica 2/2021 Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1548
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 19,00 zł 15,00 zł / szt.
BŁYSKAWICA  nr 2/2021

Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu.
na dzień 28 lutego 2021 r.
jest wydawnictwem miesięcznym - ukazuje się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.

Zawiera:

 

  • wybrane ceny czynników produkcji :

    

   • stawki robocizny kosztorysowej (netto i brutto dla sześciu rodzajów robót),
   • ceny materiałów (budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych),
   • ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego

    

  • wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych:

    

   • ceny robót inżynieryjnych,
   • ceny robót budowlanych,
   • ceny robót instalacyjnych,
   • ceny robót elektrycznych.

    

 

Ceny materiałów publikowane są jako średnie krajowe ceny nabycia materiałów tj. łącznie z kosztami ich zakupu, a także jako średnie krajowe ceny zakupu materiałów, a więc bez kosztów zakupu. Takie informacje umożliwiają swobodę wyboru sposobu kalkulowania cen robót w kosztorysie.

Ceny pracy sprzętu uwzględniają koszty jednorazowe, obliczone na podstawie rynkowych cen usług. W cenach tych przyjęto przeciętne odległości przewozu sprzętu i najczęściej powtarzające się krotności jego „przerzutów” oraz koszty montażu i demontażu maszyn.

Wybrane ceny jednostkowe robót zostały skalkulowane na podstawie nakładów rzeczowych z katalogów (KNR, KNNR) oraz średnich krajowych stawek robocizny, cen nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz średnich krajowych narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku.