NIERUCHOMOŚCI

Zasady określania wartości nieruchomości. Metodyczne i prawne.
62,00 zł
Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka.
79,00 zł
71,10 zł
Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2015
25,00 zł
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz.
149,00 zł
141,55 zł