NIERUCHOMOŚCI

Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych.
38,00 zł
Pośrednik na rynku nieruchomości.
39,90 zł
Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2015
25,00 zł
Negocjacje na rynku nieruchomości.
49,90 zł
Katastrofy budowlane
69,00 zł
62,10 zł