Zasady określania wartości nieruchomości. Metodyczne i prawne.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1360
  • Producent: Educaterra Spółka z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 59,05 zł / szt. 62,00 zł / szt.

Zasady określania wartości nieruchomości.
Metodyczne i prawne.


Spis treści:
Wstęp
1. Uwarunkowania wyceny nieruchomości
2. Podstawowe określenia przedmiotu wyceny
3. Rodzaje wartości

Rozdział I
Spsoby określania wartości.
1. Klasyfikacja podejść, metod i technik szacowania
2. Podejście porównawcze
2.1. Metoda porównywania parami
2.2. Metoda korygowania ceny średniej
2.3. Metoda analizy statystycznej rynku
3. Podejście dochodowe
3.1. Metoda inwestycyjna
3.2. Metoda zysków
3.3. Technika kapitalizacji prostej
3.4. Technika dyskontowania strumienia dochodów
4. Podejście kosztowe
4.1. Metoda kosztów odtworzenia
4.2. Metoda kosztów zastąpienia
4.3. Techniki szacowania w podejściu kosztowym
5. Podejście mieszane
5.1. Metoda pozostałościowa
5.2. Metoda kosztów likwidacji
5.3. Metoda wskaźników szacunkowych gruntu
6. Procedura okreslenia wartości.
6.1. Metodyczne podejście do wyceny nieruchomości
6.2. Główne elementy procedury wyceny i określania wartości.

Rozdział II
Operat szacunkowy.

Rozdział III
Cele szacowania.
1. Podział celów na grupy
2. Cele wynikające z przepisów prawnych

Rozdział IV
Uprawnienia do szacowania nieruchomości.
1. Kto może szacować nieruchomości?
2. Regulacje prawne
2.1. Rzeczoznawstwo majątkowe
2.2. Uprawnienia zawodowe
2.3. Komisja Kwalifikacyjna
2.4. Postępowanie kwalifikacyjne
3. Zestawienie przepisów prawnych niezbędnych rzeczoznawcom majątkowym.

Rozdział V
Uregulowania dotyczące procedur określania wartości nieruchomości.
1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
3. Ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych
4. Ustawa o podatku dochodowym od spadków i darowizn
5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
7. Przepisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności
8. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw państwowych
9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
11. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
12. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
13. Ustawa o autostradach płatnych
14. Uregulowania wynikajace z przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości
15. Ustawa o lasach
16. Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP
17. Ustawa o ochronie środowiska
18. Ustawa - Prawo wodne
19. Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości po wojskach Federacji Rosyjskiej
20. Ustawa o ochronie przyrody
21. Przepisy dotyczące aktualizacji wartości środków trwałych
22. Przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
23. Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju UEFA EURO 2012
24. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
25. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
26. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
27. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

Rozdział VI
Etyka i odpowiedzialność.
1. Etyka i odpowiedzialność zawodowa
2. Odpowiedzialność cywilna
2.1. Zasady odpowiedzialności cywilnej
2.2. Skutki niewykonania dzieła wyceny
2.3. Konsekwencje
3. Odpowiedzialność karna

Rozdział VII
Standardy zawodowe.


wydawca: Educaterra
autor: R.Cymerman, A.Hopfer, L.Kotlewski
rok wydania: 2016
ilość stron: 231
format: B5
ISBN 978-83-88999-61-1.
oprawa: miękka