ELEKTRYCZNOŚĆ W BUDYNKACH. Vademecum.

  • szt.
  • 77,00 zł / szt.
  • Niedostępny

 na zamówienie mailem

ELEKTRYCZNOŚĆ W BUDYNKACH. Vademecum

- instalacje elektryczne w budynkach:
        mieszkalnych jednorodzinnych
        gospodarczych w mieście i na wsi
- odnawialne źródła energii
- dekalog inwestora i użytkownika


wydawca: Polcen Sp.z o.o.
autorzy: Janusz Strzyżewski

rok wydania: 2014
ilość stron: 432
format: B5
ISBN: 978-83-89234-79-7

Niniejsza pozycja stanowi kompendium wiedzy z zakresu zastosowań elektryczności i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Przedstawione zagadnienia zostały zilustrowane ok. 320 zdjęciami i rysunkami oraz ok. 120 tablicami.

Vademecum adresowane jest do: właścicieli domów jednorodzinnych w mieście i na wsi, właścicieli gospodarstw rolnych.

W książce opisano m.in.:
- sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z długotrwałych przerw w dopływie prądu;
- zasady prawne oraz techniczne związane z dostawą energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznych oraz możliwości korzystania ze źródeł zasilania awaryjnego;
- zasady doboru zespołów prądotwórczych i UPS-ów, a także odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne czy przydomowe elektrownie wiatrowe;
- zasady prawidłowego oświetlania wnętrz i przyległego terenu – w tym parametry i ocenę efektywności nowoczesnych źródeł światła, takich jak lampy wyładowcze i lampy LED-owe.

Szczególnie pożyteczną część książki stanowi dekalog inwestora i użytkownika zawierający praktyczne informacje dotyczące: odpowiedzialności prawnej właściciela lub użytkownika budynku, kontaktów z dostawcą energii elektrycznej, budowy lub remontu i modernizacji instalacji elektrycznej, zasad sporządzania dokumentacji projektowej, zasad wyboru wykonawcy.


Spis treści:

Rozdział I: Rozwiązania podstawowe.
1. Zasilanie w energię elektryczną.
2. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej.
3. Odbiorniki energii elektrycznej.
4. Wybrane przykłady zastosowań oświetlenia.
5. Zasady wykonywania instalacji elektrycznej.
6. Ochrona odgromowa.
7. Instalacje elektryczne oraz oświetlenie terenu.

Rozdział II: Rozwiązania specjalne
1. Odnawialne źródła energii cieplnej.
2. Klimatyzacja.
3. Ogrzewanie elektryczne.
4. Instalacje teletechniczne i multimedialne.
5. Kontrola dostępu, ochrona przed włamaniem i pożarem.
6. Iluminacja domu i ogrodu.

Rozdział III: Warunki bezpiecznego użytkowania instalacjii urządzeń elektrycznych.
1. Zagrożenia wynikające z użytkowania energii elektrycznej.
2. Wpływ prądu elektrycznego na organizm ludzki i zwierzęcy.
3. Zasady bezpiecznego postępowania przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych.
4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
5. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych.
6. Przewody i uziomy ochronne.
7. Funkcje ochronnych wyłączników różnicowoprądowych.

Rozdział IV: Pożary wywoływane przez niesprawne instalacji lub urządzenia elektryczne.
1. Zapobieganie pożarom.
2. Środki i czynności gaśnicze.

Rozdział V: Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym.
1. Odłączenie od źródła napięcia.
2. Wezwanie pomocy medycznej.

Rozdział VI: Niedoceniane zagrożenia.
1. Pola magnetyczne we wnętrzach i w otoczeniu budynku.
2. Elektryczność statyczna.

Rozdział VII: Dekalog inwestora / użytkownika.
1. Odpowiedzialność prawna właściciela lub użytkownika obiektu.
2. Kontakty z dostawcą energii elektrycznej.
3. Nowa budowa lub remont i modernizacja.
4. Dokumentacja projektowa.
5. Wybór wykonawcy robót elektrycznych.
6. Nadzór nad realizacją robót elektrycznych.
7. Dokumentacja powykonawcza i książka obiektu budowlanego.
8. Sprawdzanie końcowe i odbiór instalacji elektrycznej.
9. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznej.
10. Zasady odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych.

Załącznik nr 1 - Wzór Książki obiektu budowlanego.
Załącznik nr 2 - Wzór metryki urządzenia piorunochronnego.
Załącznik nr 3 - Wzór paszportu urządzeń oświetleniowych.
Załącznik nr 4 - Wykaz wybranych przepisów, norm i materiałów źródłowych.