KNR SEK 05-08T. System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek"

  • szt.
  • 42,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie

KNR SEK 05-08T. System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek"

wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2014
ilość stron: 51
format: 23 x 16 cm
ISBN: 978-83-7617-112-8


Katalog KNR SEK 05-08T zawiera nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu.
Stanowi podstawę do sporządzania kosztorysów szczegółowych na roboty automatyki obiektowej - "inteligentny budynek"

Katalog składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział 01 Montaż jednostek centralnych PLC wraz z zasilaniem i modułami instalacji Tecomat
Rozdział 02 Montaż urządzeń instalacji Cfox Tecomat
Rozdział 03 Montaż urządzeń dla bezprzewodowej magistrali Rfox
Rozdział 04 Montaż mierników, liczników i czujników obiektowych
Rozdział 05 Montaż akcesoriów systemu TECOMAT
Rozdział 06 Montaż osprzętu uzupełniającego i okablowania
Rozdział 07 Okablowanie systemu
Rozdział 08 Programowanie systemu automatyki