Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej..

  • szt.
  • 34,00 zł / szt.
na zamówienie
Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej.
Efektywność i opłacalność instalacji.

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
autor: J.Dąbrowski
rok wydania: 2009
ilość stron:
format: B5
ISBN: 978-83-60574-77-5

Monografia stanowi liczący się wkład do rozwoju wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ma ona jednocześnie znaczenie utylitarne. W pracy zajęto się bowiem kompleksowymi badaniami typowej, standardowej instalacji słonecznej, która służyła jako alternatywne, niekonwencjonalne źródło czystej energii wykorzystywanej do podgrzewania wody użytkowej. Została dokładnie określona efektywność instalacji, przebieg jej pracy, opłacalność. Cenną częścią metodyki badań są opracowane modele matematyczne do prognozowania ilości pozyskania energii cieplnej przez kolektory słoneczne w poszczególnych miesiącach w zależności od dawek dziennych promieniowania słonecznego całkowitego oraz maksymalnej ilości podgrzanej wody przez kolektory słoneczne. Szczególnie pozytywnie ocenić należy analizę wyników badań.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Możliwości wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej
3. Cel badań
4. Obiekt badawczy
5. Analiza wyników badań
6. Wnioski
7. Piśmiennictwo