MIASTO w kulturze.

  • szt.
  • 57,00 zł / szt.
  • Niedostępny

MIASTO  w kulturze.

Publikacja porusza wiele zagadnień dotykających tematu miasta przedstawionych na różnych płaszczyznach, ujętych w pięciu częściach:

1. Zagadnienia ogólne - część ta omawia powiązania konpozycji i zagadnień pojęciowych występujących pomiędzy architekturą i muzyką.

2. Tożsamość miast - pojęcie tożsamości w jej różnorodności; przedstawienie zagadnień z zakresu kultury urbanistycznej w miejskiej polityce w różnych jej okresach i miastach, poprzez dziedzictwo kulturowe będące znaczącym czynnikiem kulturotwórczym miasta, po wpływ samochodu i architekta ma kształtowanie kultury miasta.

3. Architektura w kontekście kultury - rozważania dotyczące kształtowania architektury poprzemysłowej; wspólczesne centra handlowo-rozrywkowe i ich rola w kształtowaniu struktury przestrzennej miasta; inspiracja architekturą w najnowszym malarstwie; badania nad architekturą hotelową.

4. Partycypacja społeczna w kształtowaniu kultury miasta - opis skomplikowanych związków człowieka z miastem i jego przestrzenią, sposobami edukacji społeczności lokalnych, wpływu wydarzeń o charakterze kulturalno-widowiskowym na scenografię społeczno-architektoniczną przestrzeni miast.

5. Tradycyjne i współczesne realizacje architektoniczno-budowlane w kształtowaniu kultury miasta - wybrane zagadnienia z realizacji technicznych mających na celu poprawę atrakcyjności miast poprzez zwiększenia atrakcyjności ich pojedynczych zasobów zabytkowych, ich adaptację na cele współczesne aż po współczesne realizacje architektoniczno-urbanistyczne zwiększające jakość przestrzeni zdegradowanych dzielnic miasta.

 

wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławska
autor: pod red. Elżbiety Trockiej-Leszczyńskiej, Elżbiety Przesmyckiej
rok wydania: 2012
ilość stron: 529
format: B5
ISBN: 978-83-7493-740-5.

okładka: miękka