Wytrzymałość materiałów dla mechaników. DWE

 • szt.
 • 58,80 zł 58,00 zł / szt.

rabat - 10% do wyczerpania zapasów

Wytrzymałość materiałów dla mechaników.

wydawca: DWE
autor:  Marian Klasztorny
rok wydania: 2013
ilośc stron: 380
format: B5
ISBN: 978-83-7125-233-4

Niniejszy podręcznik akademicki jest przeznaczony do nauczania w systemie audiowizualnym przedmiotu Wytrzymałość Materiałów na studiach pierwszego stopnia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Może stanowić pozycję uzupełniającą˛ dla studentów innych wydziałów uczelni technicznych.

Książka obejmuje następujące działy klasycznej wytrzymałości materiałów:

 • charakterystyki geometryczne figur płaskich,
 • modelowanie płaskie i przestrzenne układów mechanicznych,
 • rozwiązywanie płaskich i przestrzennych układów prętowych,
 • podstawy wytrzymałości materiałów,
 • płaski i przestrzenny stan naprężenia i odkształcenia,
 • związki fizyczne i hipotezy wytężenia materiału izotropowego,
 • proste i złożone przypadki wytrzymałościowe,
 • zastosowanie zasady prac przygotowanych do wyznaczania przemieszczeń,
 • twierdzenia energetyczne,
 • metoda sił,
 • wyboczenie prętów prostych smukłych.

Podręcznik ma oryginalną strukturę. Wyodrębniono w nim treści główne, które umieszczono w ramkach (slajdy), przeznaczone do wyświetlania na wykładach i do opanowania pamięciowego przez studentów oraz treści komentarzowe (wyjaśniające i uzupełniające) umieszczone pod slajdami. Zasady redakcyjne przyjęte w podręczniku odbiegają od podręczników klasycznych. Przede wszystkim zastosowano czcionkę prostą Arial w częściach slajdowych. Wzory są numerowane i omawiane w komentarzu, natomiast rysunki są omawiane w komentarzu i nie są numerowane. Komentarz do slajdów jest redagowany w sposób zachęcający studenta do analizowania treści części slajdowych. Cześć przykładów jest bez komentarza.

Do podręcznika załączono prezentacje˛ wykładów w formie pliku na płycie CD przeznaczoną dla wykładowców i studentów.

Podręcznik został opracowany na podstawie wieloletnich wykładów autora z Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (1995-2007) oraz na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej (od 2007). Autor pragnie podziękować wszystkim osobom, które pomogły w opracowaniu podręcznika, a w szczególności mgr. inż. Danielowi Nyczowi za komputerową edycję tekstu i rysunków.Spis treści w załączniku poniżej.