Sekocenbud BCP Biuletyn cen robót przygotowawczych 1 kwartał 2016; zeszyt 12/2016

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 31/2012
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
 • Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
 • szt.
 • 31,00 zł 27,90 zł / szt.

-10 % rabat
 

Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP 1 kwartał 2016

Biuletyn ten będzie pomocny przy obliczaniu wartości robót dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do:
 • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, dla potrzeb:
  - określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
  - planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
  - szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych
 • opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,
 • przygotowywanie ofert przez wykonawców robót,
 • rozliczanie wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
 • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • szacowanie przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
 • porównanie cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.

Biuletyn cen (BCP) na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebrania obiektów kubaturowych,
 • Rozebrania budowli inżynieryjnych,
 • Rozebrania obiektów sieciowych,
 • Rozebrania obiektów małej architektury,
 • Robót ziemnych przygotowawczych,
 • Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenia, badanie gruntu,
 • Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.

Od I kwartału 2016 biuletyn BCP został poszerzony o nowe ceny robót:
- rozbiórkowe elementy obiektów kubaturowych
- rozbiórkowe nawierzchnie ulepszone
- przestawienia ogrodzeń stałych.


wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2016 r.
ilość stron: 36
format: A5
ISSN: 1231-2517

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik
okładka miękka