Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych. Podręcznik do nauki zawodu.M.Popek. WSiP

  • szt.
  • 36,00 zł / szt.

Technik budownictwa. Murarz-Tynkarz. Reforma 2012.

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
Podręcznik do nauki zawodu.
Kwalifikacja B.18.4.

wydawca: WSiP Sp.z o.o.
autor: Mirosława Popek
rok wydania: 2014
ilość stron: 214
format: B5
ISBN: 978-83-02-14664-0.

typ szkoły: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
– B.18.4 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
.

Podręcznik do nauki:

  • wykonywania robót murarskich podczas remontowania murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywania robót rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych,
  • ocenianie jakości wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych,
  • sporządzanie obmiaru robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz sporządzanie ich kosztorysów.

Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości.

Spis treści:

1. Trwałość budynków.
2. Organizacja robót remontowych i rozbiórkowych.
3. Wykonywanie wzmocnień i napraw elementów budynku.
4. Rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
5. Obmiar i przedmiar robót.

szczegółowy spis treści w załączniku poniżej