Sekocenbud

Błyskawica 6/2019 Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu
15,00 zł
Błyskawica 07/2011

Błyskawica 07/2011

BŁYSKAWICA - informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu.

12,00 zł
8,00 zł