Sekocenbud IME Informacja o cenach materiałów elektrycznych 4 kwartał 2019; zeszyt 59/2019

  • szt.
  • 53,00 zł 47,70 zł / szt.

rabat - 10%

Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME
4 kwartał 2019 r.

 

Zeszyt składa się z dwóch działów:

Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol
klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikowane są ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to przede wszystkim materiały nowe, stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
W/w ceny materiałów elektrycznych producentów i przedstawicieli handlowych z działu B zamieszczone są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

NOWOŚĆ !

W IV kw. 2019 r. dział A zawiera 3 160 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 761 Głowice kablowe 0,6/1 kV, wnętrzowe i napowietrzne 3,6/6 kV do kabli 3-żyłowych o izolacji polimerowej; głowice kablowe wnętrzowe i napowietrzne 6/10 kV, 8,7/15 i 12/20 kV do kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych,
- 815 Słupy oświetleniowe z kompozytów.

W dziale B publikujemy ceny 920 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. 

W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony m.in. o nowe produkty następujących producentów:
- APKO Wrocław (APK) - Urządzenia elektroniczne bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Informacje zawarte w wydawnictwie IME służą do wyceny robót i obiektów budowlanych, sporządzania kosztorysów metodą szczegółową oraz rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.

wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2019 r.
ilość stron: 144
format: A5
ISSN: 1231-2517

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik