Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 428
  • Producent: Dom Wydawniczy Medium
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: czas realizacji Zamówienia: 1 dzień + czas dostawy
  • szt.
  • 50,00 zł / szt.
A. Ostańska, T. Taczanowska
Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych.

wydawca: DW Medium
autor: Anna Ostańska, Teresa Taczanowska
rok wydania: 2012 r.
ilość stron: 184
format: 160/230 mm
ISBN: 978-83-929689-8-6

Niniejsza monografia stanowi wkład w publikacje na temat technologii budowania, realizowanych w latach 1955?1995, tj. wielkiej płyty.
Substancja mieszkaniowa tej technologii stanowiła 50% zabudowy kraju, a problemy z nią związane były i narastają, stąd połączenie wyników badań z czasów realizacji i ostatnich badań technicznych i ankietowych pozwoliło na nowo spojrzeć na zasadność modernizacji tego rodzaju zasobów mieszkaniowych.
W wyniku badań dokładności realizacji budynków wielkopłytowych zastosowano nową ? w tamtych latach ? metodę montażu wymuszonego, którą wprowadzono w trzech systemach prefabrykowanych: WWP,W-70 i Wk-70, obejmujących terytorium całego kraju. Niniejsza książka zawiera porównanie metod: montażu swobodnego z metodą montażu wymuszonego.

W monografii zawarto informacje, które mają za zadanie uzmysłowić czytelnikowi (użytkownikowi, projektantowi czy zarządcy lub władzom gminy) z jakim rodzajem zasobów mieszkaniowych mają do czynienia i w jaki sposób można je modernizować (przebudowywać, nadbudowywać, uzupełniać we współczesne urządzenia techniczne, itp.).


WSTĘP:
...
Niniejsza książka łączy wiedzę dwóch pokoleń. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do spojrzenia na ?betonowe dziedzictwo? [2] w szerszym kontekście. Chcemy przedstawić zarówno fakty z okresu realizacji budynków prefabrykowanych, jak i współczesne opinie mieszkańców blokowisk, bez których udziału poprawa ?życia w wielkiej płycie? jest niemożliwa. W zasadzie niewiele osób ma świadomość, że jakiekolwiek działania związane z utrzymaniem tych zasobów w należytym stanie, nie mają sensu i mogą się nie udać, jeśli nie będą oparte na współdziałaniu użytkowników i zarządców.

Opracowanie to ma przyczynić się do zachowania wiedzy o zasobach wielkopłytowych. Podjęto w nim próbę odpowiedzi na pytanie: czy dokładność realizacji tego typu budynków była wystarczająca, skoro nadrzędnym celem budownictwa było szybkie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych intensywnienie rozwijających się miast? Przedstawiono w nim niepublikowane materiały fotograficzne oraz wyniki badań autorki uczestniczącej w historii wielkiej płyty od początku: przy projektowaniu systemów, realizacji obiektów prototypowych, a potem badań w czasie masowej ?produkcji domów?.

Pojawienie się w końcu lat pięćdziesiątych XX wieku prefabrykacji wielkopłytowej postawiło projektantów i wykonawców przed nowymi zadaniami. Nasilała to też potrzeba realizacji dużej ilości mieszkań wynikająca z migracji do polskich miast młodych ludzi za pracą. Była ona nadrzędna nad jakością przeprowadzanych prac, zarówno na etapie produkcji czy dostarczenia i montażu prefabrykatów na budowę. Ale czy dokładność realizacji tego typu budynków była naprawdę aż tak zła? Czy dzisiejsze realizacje wielorodzinnych budynków mieszkalnych są w istocie lepsze od tych sprzed kilkudziesięciu lat? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w niniejszej monografii.
...
W części III, na podstawie m.in. analizy badań przeprowadzonej w rozdziale II, która mimo stwierdzenia pewnych odchyłek wynikających z dokładności realizacji, jednocześnie potwierdziła zasadność inwestowania w wielorodzinne budynki prefabrykowane i możliwość ich przebudowy służącej polepszeniu jakości życia mieszkańców w ?wielkiej płycie?. Bazując na uzyskanych w części II wynikach przeprowadzonej analizy dokładności realizacji budynków prefabrykowanych [5] w niniejszej monografii przedstawiono przyszłościowe wizje modernizacyjne budynków zrealizowanych w technologii prefabrykowanej.
...

Spis treści:

Wstęp
I. Dokładność realizacji budynków wielkopłytowych.
1. Zarys historii prefabrykacji wielkopłytowej w Polsce.
2. Definicje ogólne.
3. Badania dokładności montazu budynków wielkopłytowych.

II. Porównanie i ocena metod montażu swobodnego i wymuszonego budynków wielkopłytowych.
1. Wprowadzenie
2. Dokładność
3. Pracochłonność
4. Zuzycie materiałów.
5. Podsumowanie i wnioski.

III. Potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych.
1. Wstep
2. Przegląd wybranych przepisów, badań i publikacji
3. Kontrowersyjna ocena przyszłości budownictwa wielkopłytowego
4. Problematyka działań naprawczych budynków wielkopłytowych.
5. Analiza diagnostyczna budynków prefabrykowanych.
6. Zestawienie problemów i ocena potrzeb technicznych w budynkach prefabrykowanych określone na podstawie badań diagnostycznych
7. Wnioski z analizy diagnostycznej termomodernizowanych budynków prefabrykowanych.
8. Propozycje do wytycznych modernizacji budynków wielkopłytowych w Polsce.