Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 114
  • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 46,67 zł / szt. 49,00 zł / szt.

Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych.
Poradnik.

Poradnik do kosztorysowania wskazuje nie tylko, jakie podstawy normatywne należy zastosować, ale również podaje praktyczne przykłady sporządzenia indywidualnych nakładów rzeczowych (tzw. zakładowych katalogów). Zawiera także metody i podstawy opracowania kosztorysów oraz dokumentacji kosztorysowych obiektów i robot.
W poradniku omówiono również technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów. Przedstawiono zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót z uwzględnieniem zasad kosztorysowania. Szczególną uwagę zwrócono na metody kosztorysowania przy użyciu technik wspomagania komputerowego. Załączono również przykłady kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych. W poradniku dokładnie omówiono zarówno metodę wskaźnikową, jak również szczegółową sporządzania kosztorysów. Umożliwiają one określenie całości kosztów robot budowlanych.

Spis treści:

1. Kalkulacje ceny kosztorysowej obiektów i robót budowlanych.
2. Kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych.
3. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót.
4. Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych.
5. Normowanie pracy w budownictwie.
6. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania.
7. Podstawy sporzadzania i odczytu dokumentacji wz wykorzystaniem systemów CAD.
8. Środowiskowe Zasady wycen Prac Projektowych.

Załączniki:

1. Wykaz KNR
2. Przykładowy kosztorys inwestorski
3. Akty prawne:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
wydawca: Polcen Sp.zo.o.
autor: Albina Kacprzyk
rok wydania: 2010
ilośc stron: 284
format: B5
ISBN: 978-83-89234-87-2.