Księga placu zabaw dla wszystkich typów placów i sal zabaw

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1291
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 18,50 zł / szt.

Księga placu zabaw dla wszystkich typów placów i sal zabaw.

Zawartość Księgi placu zabaw:

 1. Wykaz urządzeń zamontowanych na placu zabaw (15 wpisów)
 2. Wykaz modernizacji (10 wpisów)
 3. Wykaz urządzeń i części wymagających dodatkowej konserwacji (31 wpisów)
 4. Plan kontroli (10 wpisów)
 5. Raporty z kontroli okresowych / co 1-7 dni (315 wpisów)
 6. Raporty z kontroli funkcjonalnych / co 1-3 miesiące (18 wpisów)
 7. Raporty z kontroli podstawowej oraz oceny ryzyka / 1 raz w roku (5 wpisów)
 8. Konserwacje i naprawy (250 wpisów)
 9. Rejestr usterek (15 wpisów)
 10. Rejestr wypadków (20 wpisów)
 11. Formularz rejestracji wypadku / zdarzenia
 12. Spis dokumentów związanych z placem zabaw (62 wpisy)

 

Podstawa prawna stosowania druku:
 Prawo budowlane(Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku z póżn. zm) oraz PN-EN 1176-7.2009

Zgodnie przepisami wynikającymi z Prawa budowlanego na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw oraz innych miejsc służących rekreacji przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci. W myśl tych zapisów urządzenia zamontowane na placach zabaw są obiektami budowlanymi małej architektury i zgodnie z zasadami wynikającymi z nich, zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewninia użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz zachowania w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych.

  Obiekty małej architektury to:

 • piaskownice
 • huśtawki
 • drabinki
 • karuzele
 • zjeżdżalnie
 • bramki
 • urządzenia wspinaczkowe

Aby wymienione wyżej urządzenia utrzymać w należytym stanie technicznym i użytkowym zarządca nieruchomości ma obowiązek wykonywania bieżących napraw i remontów oraz poddawania ich kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Obowiązek ten wiąże się z koniecznością dokumentowania odpowiednich czynności i zdarzeń zaistniałych na placu zabaw i do tego celu służy księga placu zabaw.

Obowiązek prowadzenia książki placu zabaw mają administratorzy placów znajdujących się przy obiektach użyteczności publicznej takich jak:

 • budynki oświatowe
 • budynki wielorodzinne
 • ośrodki wypoczynkowa i kempingi
 • parki i skwery

wydawca: Firma Krajewski
okładka: kartonowa foliowana
ilość stron/kartek: 80
format: A4
planowany okres użytkowania - 5 lat