Protokół z okresowej kontroli obiektu budowlanego.

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1461
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 12,00 zł / szt.

Protokół z okresowej kontroli obiektu budowlanego.

rocznej - półrocznej - pięcioletniej

budynki wielorodzinne; budynki użyteczności publicznej, budynki przemysłowe, budynki użytkowe

Druk protokołu jest tak zaprojektowany, aby nadawał się do wszystkich typów obiektów budowlanych od niewielkich zakładów usługowo-produkcyjnych po duże budynki wielorodzinne oraz hipermarkety.

Zawartość protokołu:

I. Informacje ogólne o obiekcie

II Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli

III Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego

 • dach i urządzenia zamocowane na dachu
 • elewacje
 • klatka schodowa, ciagi komunikacyjne
 • dźwigi, maszynownia
 • pomieszczenia użytkowe
 • piwnice
 • węzeł cieplny / rozdzielnia
 • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku
 • instalacja gazowa
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja ciepłej wody użytkowej
 • instalacja zimnej wody
 • instalacja elektryczna
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska
 • przewody kominowe, wentylacja
 • urządzenia p.poż
 • zsypy i osłony śmietnikowe
 • inne elementy, urządzenia i instalacje
 • teren wokół budynku

IV. Określenie zakresu robót remontowych w kolejności ich wykonania

V. Określenie sposobu użytkowania elementów narażonych na czynniki szkodliwe

VI. Wnioski końcowe

VII. W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać

VIII. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli

Podpisy kontrolujących

Załączniki do protokołu  

Protokół z okresowej kontroli obiektu budowlanego wykonany jest na papierze samokopiującym. Oryginał papier biały, kopie papier żółty i różowy. Na kopiach nacięta perforacja, tak aby po ich wyrwaniu wszystkie oryginały pozostały trwale połączone ze sobą i można je było wpiąć do teczki obiektu budowlanego. Dla ułatwienia wypełniania każdy druk posiada sztywną podkładkę zamocowaną do plecków.

Podstawa prawna stosowania druku

Dz. U. 2013 r. , poz. 1409


format A4
ilość stron/kartek: 24 (ilość kopii: 2)
numeracja stron: tak
perforacja: tak
sztywna przekładka: tak
trwałość kopii: 20 lat