Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - 2016 rozdz.2

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 216
  • Producent: IPB / BISPROL
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • kpl.
  • 209,00 zł / kpl.

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych 2016  rozdz.2
Opracowania dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu
tom 1 i 2

Materiały pomocnicze do określania cen prac projektowych i prac związanych z procesem inwestycyjnym ( w tym inżynierskich ) dotyczących budynków i obiektów nowych, rozbudowywanych, modernizowanych oraz remontowanych.

wydawca: Izba Projektowania Budowlanego
             Rada Koordynacyjna Biur Projektów;
rok wydania: 2016 r.
ilość stron: 2 tomy; tom I - 179 stron; tom II - 268 stron
format: B5
ISBN: 83-88053-32-9

Rozdział 2. Opracowania dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu

TOM 1.

część I - Prace przedprojektowe dla wszystkich rodzajów inwestycji.
2.1 Przygotowanie materiałów i danych do projektowania. Opracowanie materiałów do wniosków dotyczących wskazania lokalizacji. Koncepcje wstępne zagospodarowania terenu. Opracowanie materiałów do wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

część II - Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu oraz budynków i budowli - dla wszystkich rodzajów inwestycji.
Wprowadzenie
2.2 Część "Z" koncepcji programowo-przestrzennej (KPP): zagospodarowanie, urzadzenie i uzbrojenie terenu.
2.3 Część "B" koncepcji programowo-przestrzennej (KPP): opracowania budowlano-instalacyjne budynków dla wszystkich rodzajów budownictwa.

część III - Projekty budowlane i wykonawcze zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, budowli i konstrykcji inżynierskich oraz elementów małej architektury.
2.4 Projekty budowlane (PB) - projekt zagospodarowania działki lub terenu
2.5 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) ukształtowania terenu i szaty roślinnej
2.6 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) lokalnych ulic, dróg, placów osiedlowych i zakładowych oraz składowisk otwartych
2.7 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) lokalnych sieci i przyłączeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, sprężonego powietrza, olejowych i płynnych produktów naftowych oraz odnawialnych źródeł energii cieplnej
2.8 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) lokalnych napowietrznych i kablowych - linii elektroenergetycznych NN (do 1 kV) i ŚN (do 30 kV), lokalnych linii i sieci oświetlenia (ulic i terenu), lokalnych kablowych linii telefonicznych i kanalizacji kablowej dla tych linii oraz dozoru kamerami TV
2.9 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) budowli i konstrukcji inżynierskich oraz obiektów i elementów małej architektury, budowli ziemnych
2.10 Opracowania uzupełniające do projektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

TOM 2.

część IV - Projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PW) budynków
2.11 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) - architektury, konstrukcji, instalacje ogólnego przeznaczenia dla budynków i obiektów we wszystkich rodzajach budownictwa
2.12 Projekty wykonawcze (PW) architektury i wyposażenia wnętrz
2.13 Projekty wykonawcze (PW) elementów aluminiowych oraz lekkiej obudowy
2.14 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) instalacji i urządzeń dodatkowych występujących we wszystkich rodzajach budownictwa
2.15 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) stacji i rozdzielni elektroenergetycznych
2.16 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) stacji prostownikowych, baterii kondensatorów, akumulatorni, instalacji prostowniczych i zespołów (agregatorów) prądotwórczych
2.17 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i specjalistycznych
2.18 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) opracowań uzupełniających do projektów budynków i obiektów
2.19 Opracowania uzupełniające do projektów budynków

Załącznik:
Przykłady liczbowe wycen do Rozdziału 2