Technologia warstw asfaltowych. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 268
  • Producent: WKiŁ Sp.z o.o.
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
    Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
  • szt.
  • 75,00 zł / szt.
na zamówienie
Technologia warstw asfaltowych.
Nawierzchnie drogowe. Poradnik

wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp.z o.o.
autor: K.Błażejowski, S.Styk
rok wydania: 2009
ilość stron: 406
format: B5
ISBN: 978-83-206-1540-1

Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki Krzysztofa Błażejowskiego i Stanisława Styka pt. „Technologia warstw bitumicznych”, zawierający połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, dotyczący całokształtu zagadnień związanych z technologią nawierzchni drogowej. Opisano asfalty drogowe, dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych, asfalty modyfikowane polimerami, skały i kruszywa oraz ich rodzaje, praktykę projektowania i produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych. Całość zilustrowano wieloma przykładami praktycznymi z uwzględnieniem badań nawierzchni. Uwzględniono normy zgodne z normalizacją Unii Europejskiej i najnowsze technologie produkcji warstw bitumicznych. W książce "Technologia warstw asfaltowych. Poradnik" omówiono zastosowanie norm europejskich do nawierzchni asfaltowych. Szczególnie rozszerzono część poświęconą normie dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych PN-EN 13043:2004 (rozdział 4 - Kruszywa). Dodano także dwa rozdziały: rozdział 7 "Przygotowanie podłoża", rozdział 9 "Jak żyć i przetrwać na kontrakcie".
Odbiorcy książki: pracownicy tej branży, specjaliści w dziedzinie nawierzchni drogowej, a także studenci wyższych uczelni technicznych na kierunku inżynierii lądowej.

Spis treści w załączniku