warunki techniczne WTWiORB

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków  projektowanych i użytkowanych  z omówieniem wyd. 2018
39,00 zł
ITB WTWIORB nr A3/2015 Konstrukcje murowe.

ITB WTWIORB nr A3/2015 Konstrukcje murowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

42,00 zł
ITB WTWIORB C1/2019 Pokrycia dachowe.

ITB WTWIORB C1/2019 Pokrycia dachowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

44,00 zł
ITB WTWiORB nr B6/2016 Montaż okien i drzwi balkonowych

ITB WTWiORB nr B6/2016 Montaż okien i drzwi balkonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

52,50 zł
ITB WTWiORB nr E2/2017 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

ITB WTWiORB nr E2/2017 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

52,50 zł
WTWIORB nr D4/2018 Linie kablowe niskiego i średniego napięcia.
52,50 zł
WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019
169,00 zł
152,10 zł