Wieloletnie rośliny energetyczne.

  • szt.
  • 79,00 zł / szt.
Technologie energii odnawialnej.
Wieloletnie rośliny energetyczne.

wydawca: MULTICO Oficyna Wydawnicza
praca zbiorowa: S.Szczukowski, J.Tworkowski, M.Stolarski, J.Kwiatkowski, M.Krzyżaniak, W.Lajszner, Ł.Graban
rok wydania: 2012
ilość stron: 156
format: B5
ISBN: 978-83-7763-051-8
oprawa twarda


W książce zostały zamieszczone wybrane informacje dotyczące ogólnej charakterystyki roślin energetycznych, ich biologii oraz agrotechniki,  a także energetycznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów produkcji biomasy.

ze Wstępu
"Przewiduje się, że XXI wiek stanie się wiekiem biologii.... Zwiększające się zapotrzebowanie na energię odnawialną, produkty biodegradowalne oraz konieczność rewitalizacji gospodarki wiejskiej sprawiły, że opracowanie produkcji biomasy jako wsadu do wytworzenia bioenergii i bioproduktów stało się priorytetem w Unii Europejskiej i Stanach Zjednioczonych.... Biomasa stopniowo będzie zastępować więc ropę naftową oraz inne paliwa kopalne."


SPIS TREŚCI
WSTĘP

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka roślin energetycznych
1. 1.1. Wieloletnie rośliny energetyczne ich podział i produkcja w Polsce
2. 1.2. Czynniki warunkujące produkcyjność roślin

Rozdział 2 KRZEWY I DRZEWA
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Wierzba
 2.2.1. Charakterystyka botaniczna
 2.2.2. Dobór gatunków i odmian
 2.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
 2.2.4. Technologia uprawy
 2.2.5. Produkcyjność
 2.2.6. Aspekty środowiskowe uprawy Salix L.
 2.2.7. Opłacalność uprawy
2.2.8. Energochłonność uprawy
2.3 Topola
 2.3.1. Charakterystyka botaniczna
 2.3.2. Dobór gatunków i odmian
 2.3.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
 2.3.4. Technologia uprawy
 2.3.5. Produkcyjność
 2.3.6. Opłacalność uprawy
 2.3.7. Energochłonność uprawy
2.4. Robinia akacjowa
 2.4.1. Charakterystyka botaniczna
 2.4.2. Dobór gatunków i odmian
 2.4.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
 2.4.4. Technologia uprawy
 2.4.5. Produkcyjność
 2.4.6. Opłacalność uprawy
2.4.7. Energochłonność uprawy

Rozdział 3 TRAWY
3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Miskant 
 3.2.1. Charakterystyka botaniczna
 3.2.2. Dobór gatunków i odmian
 3.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
 3.2.4. Technologia uprawy 
 3.2.5. Produkcyjność
 3.2.6. Opłacalność uprawy
3.2.7. Energochłonność uprawy
3.3. Spartina preriowa 
 3.3.1. Wstęp
3.3.2. Charakterystyka botaniczna
 3.3.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
 3.3.4. Technologia uprawy
 3.3.5. Nawożenie
 3.6. Zbiór
3.8. Właściwości fizykochemiczne

Rozdział 4 BYLINY
4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Ślazowiec pensylwański
 4.2.1. Charakterystyka botaniczna
 4.2.2. Dobór gatunków i odmian
 4.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
 4.2.4. Technologia uprawy 
 4.2.5. Produkcyjność
 4.2.6. Opłacalność uprawy
4.2.7. Energochłonność uprawy

Rozdział 5 BIOMASA I BIOPALIWA STAŁE
5.1. Akty prawne
5.2. Biomasa stała. Terminologia, definicje, określenia
5.3. Biomasa stała. Pobieranie i przygotowanie prób do analiz
  5.3.1 Pobieranie prób biomasy stałej
 5.3.2 Przygotowanie próbki ogólnej i próbki laboratoryjnej
5.4. Biomasa stała. Metody oznaczeń
 5.4.1 Oznaczanie wilgotności
 5.4.2 Oznaczanie zawartości popiołu
5.4.3 Oznaczanie wilgotności, części lotnych, węgla związanego oraz popiołu analizatorem termograwimetrycznym
 5.4.4 Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i siarki
 5.4.5 Oznaczanie zawartości azotu
 5.4.6 Oznaczanie zawartości chloru
 5.4.7 Obliczanie zawartości tlenu
 5.4.8 Oznaczania gęstości właściwej i nasypowej
 5.4.9 Oznaczanie wartości opałowej górnej
 5.4.10 Obliczanie wartości opałowej dolnej
 5.4.11 Określanie współczynnika jakości paliwa

Rozdział 6 LITERATURA