poradniki - budownictwo

Nowości
Żelbetowe zbiorniki na ciecze i materiały sypkie. Współczesne zasady projektowania z przykładami To uaktualniona i wzbogacona o nowe treści wersja dwutomowej pracy autorek wydanej przez PWN w latach 2011-2013, której pierwszy tom poświęcony był zbiornikom żelbetowym na materiały sypkie, a drugi – zbiornikom żelbetowym na ciecze. W stosunku do dwutomowego podręcznika, obok prezentacji zaleceń norm ACI i kierunków nowelizacji norm EC2-1 i EC1-4 w zakresie projektowania zbiorników, rozbudowane zostały szczególnie treści dotyczące oddziaływań zachodzących w fazie dojrzewania betonu, a także szczelności i zarysowania zbiorników. Dodano także informacje na temat stateczności powłok sprężanych równoleżnikowo. Autorki udoskonaliły ponadto sposób prezentacji zasad obliczania parcia materiału sypkiego według EC2-3 i zaproponowały algorytm  analizy zbiorników na ciecze ze względu na szczelność, a w przykładach praktycznych uwypukliły analizę różnych sytuacji obliczeniowych.  Zbiorniki na ciecze i materiały sypkie są obiektami (konstrukcjami), których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów technologicznych, związanych nie tylko z magazynowaniem, ale także z innymi operacjami, takimi jak kondycjonowanie, uzdatnianie, oczyszczanie, homogenizacja, przeróbka. Stąd, obok zasad obliczeń konstrukcyjnych, w książce zaprezentowano zarys procesów technologicznych zachodzących w najczęściej spotykanych typach zbiorników na ciecze i materiały sypkie oraz wpływ tych procesów na kształty i obciążenia zbiorników. W książce przedstawiono zasady projektowania konstrukcyjnego ustalone w normach europejskich. Książka skierowana jest do projektantów konstrukcji oraz studentów studiów magisterskich kierunku budownictwo.  
Żelbetowe zbiorniki na ciecze i materiały sypkie. Współczesne zasady projektowania z przykładami