LITERATURA BUDOWLANA

ITB WTWIORB nr A3/2020 Konstrukcje murowe.

ITB WTWIORB nr A3/2020 Konstrukcje murowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

57,50 zł
WTWiORB nr A6/2021 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

WTWiORB nr A6/2021 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

38,00 zł
ITB WTWiORB nr A7/2017 Lekkie ściany działowe.

ITB WTWiORB nr A7/2017 Lekkie ściany działowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

26,00 zł
WTWIORB B3/2020 ITB Posadzki mineralne i żywiczne.

WTWIORB B3/2020 ITB Posadzki mineralne i żywiczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

31,50 zł
ITB WTWiORB nr B4/2020 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
24,00 zł
ITB WTWIORB nr B5/2020 Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych.
26,00 zł
ITB WTWiORB nr B12/2013 Podłogi sportowe w obiektach krytych.

ITB WTWiORB nr B12/2013 Podłogi sportowe w obiektach krytych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

26,50 zł
ITB WTWIORB C1/2019 Pokrycia dachowe.

ITB WTWIORB C1/2019 Pokrycia dachowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

46,20 zł
ITB WTWiORB C4/2016 Izolacje wodochronne tarasów.

ITB WTWiORB C4/2016 Izolacje wodochronne tarasów.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

31,50 zł