PRZEPISY PRAWNE, komentarze

Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie. Uwarunkowania prawne. Rozwiązania technologiczne.
89,00 zł
80,10 zł
Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych.
159,00 zł
143,10 zł
WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019
169,00 zł
152,10 zł
Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz
149,00 zł
134,10 zł
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz
139,00 zł
125,10 zł
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz.
149,00 zł
141,55 zł
Umowy o roboty budowlane w zamówieniech publicznych
179,00 zł
161,10 zł